Дзержинск - город шахтеров

Сегодня: Вторник, 19.06.2018

Важливо знати свої права

Дата: 03.11.2016 в 12:16Просмотров: 696 Автор: Shahter 0

Основні права громадян у стосунках з органами Пенсійного фонду України з питань призначення (перерахунку) і виплати пенсій та обов'язки органів Пенсійного фонду України, їх  посадових і службових осіб щодо забезпечення реалізації цих прав.

В Україні, як в соціальній, правовій державі, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (статті 1,3 Конституції України). Конституційне право на соціальний захист віднесено до основоположних прав і свобод та включає право громадян на забезпечення їх у старості. Відповідно до положень частини третьої статті 46 Основного Закону "пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом".

Реалізація обов'язку держави щодо забезпечення соціального захисту прав громадян здійснюється органами державної влади відповідно до їх повноважень.

Пенсійний фонд України є органом виконавчої влади, який здійснює керівництво та управління солідарною системою, призначає пенсії та готує документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання.
Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З огляду на вищезазначене, кожний громадянин, який звертається до органів Пенсійного фонду України, має право:

• на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду України;
• безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення;
• звертатись на особистий прийом до керівних працівників і спеціалістів органів Пенсійного фонду України за встановленими в цих органах графіками та до громадських приймалень органів Пенсійного фонду України;
• оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду України нижчого рівня до органів Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Для одержання необхідної інформації про своє пенсійне забезпечення громадяни мають право:

•  знайомитись у приміщеннях органів Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, особового рахунку, з інформацією про себе, яка занесена до електронної бази даних органів Фонду;
•  вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії, що знаходяться у пенсійній справі.

При зверненні за призначенням пенсії громадяни мають право:

• подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до виникнення такого права;
- через представника підприємства, установи, організації;
- особисто;
- через представника;
• надавати документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) протягом 3-х місяців з дня подання заяви;
• одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів;
• вимагати від органів Фонду надання допомоги у витребуванні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів;
• одержати письмове повідомлення від органів Фонду про призначення пенсії або про відмову у її призначенні із зазначенням причин відмови;
• одержати пенсійне посвідчення встановленого зразка.

Громадяни, яким призначено пенсії, мають право:

• обрати організацію, що буде здійснювати виплату та доставку пенсії (поштові відділення або банківські установи);
• на виплату пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Громадяни з обмеженими фізичними можливостями мають право:

• не безперешкодний доступ до приміщень органів Пенсійного фонду України, які мають бути обладнані необхідними для цього засобами;
• вимагати особистого прийому вдома, у разі, коли за станом здоров'я відсутня можливість прибути до органів Пенсійного фонду України.

Громадяни, які незадоволені рішенням органу Пенсійного фонду України мають право:

• оскаржити таке рішення до органу Пенсійного фонду України вищого рівня;
• звертатись до органів Фонду з пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді у строки, встановлені Законом України  "Про звернення громадян" № 393/96-ВР від 02.10.1996 року;
• звертатись до суду зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб;
• оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня;
• вимагати своєчасного та повного виконання рішень судів, які набрали законної сили.

В свою чергу органи Пенсійного фонду України, їх посадові та службові особи зобов'язані:

• неухильно дотримуватись прав громадян при призначенні і виплаті пенсій, вживати заходи щодо попередження їх порушення;
• не допускати некоректного або зневажливого ставлення до громадян, які звертаються за призначенням (перерахунком пенсії);
• надавати допомогу громадянам у витребуванні та оформленні необхідних для призначення пенсії документів;
• дотримуватись встановлених законодавством строків призначення (перерахунку) та виплати пенсій;
• проводити в установленому порядку прийом громадян, розглядати заяви, скарги, пропозиції у строки, визначені законодавством;
• надавати громадянам необхідну інформацію щодо стану їх пенсійного забезпечення.

О. Кузнецова.  
Начальник юридичного відділу управління Пенсійного фонду України в м. Торецьку.

Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter!

Теги: права и обязанности граждан, информация, ПФУ

Оставить комментарий

Комментарии

Всего комментариев: 0
avatar