Дзержинск - город шахтеров

Сегодня: Понедельник, 21.05.2018

Інтерв'ю з начальником міського відділу освіти В. М. Орешкіним з нагоди початку нового навчального року

Дата: 07.09.2017 в 12:22Просмотров: 797 Автор: Shahter 0

- Володимире Миколайовичу, відомо, що урядом готується базовий законопроект "Про освіту", як основа Нової української школи. Розкрийте, будь ласка, у чому  місія Нової школи?

- Урядом підготовлено базовий законопроект "Про освіту". Після його ухвалення буде представлено деталізований план становлення Нової української школи. Буде запущено багато процесів одночасно: підвищення якості та доступності освіти, орієнтація її змісту на компетентності, "перенавчання" вчителів, зміна структури школи, забезпечення цих перетвореннь ресурсами. При цьому - треба зберегти все найкраще, що є в українській школі.
Місія Нової школи - допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної  дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками. Нова школа працюватиме на засадах "педагогіки партнерства". Вона буде підтримуватися  платформою для створення і поширення електронних підручників і навчальних курсів для школярів та вчителів.   

Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін. Реформою передбачено низку стимулів для особистого і професійного зростання педагогів, щоб залучити до професії найкращих.

Нова українська школа буде працювати на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа максимально враховує здібності, потреби та інтереси кожної дитини, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму. Вона буде формувати ціннісні ставлення і судження, які стануть базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством, буде плекати українську ідентичність, буде виховувати не лише відповідальність за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства.

Безперечно, реформування освіти - процес складний і довготривалий, це постійний пошук, який базується на глибокому осмисленні досягнень та прорахунків, світового досвіду, історії розвитку процесу і тих нових обставин, за яких він розгортається сьогодні.

- Які кроки до створення Нової української школи будуть зроблені вже цього навчального року?
- Розбудова Нової української школи - це довготривала реформа, яка розпочинається вже зараз. План упровадження передбачає наступність дій і відповідне ресурсне забезпечення на кожному етапі, а також враховує загальний контекст суспільних змін.

Освіта Донеччини є складовою загальнодержавної системи. Модернізація освіти міста буде  ґрунтуватись на врахуванні позитивних надбань регіональної системи освіти й водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями розвитку інноваційного суспільства та ринку праці.

Із  2017 року ми працюємо над реалізацією нової регіональної програми "Освіта Донеччини у європейському вимірі. 2017-2020 рр.", виконання якої передбачене шляхом реалізації програмних проектів за такими стратегічними напрямами:

I. Управління та інституційний розвиток.
II. Зміст освіти.
III. Здоров'я та безпека.
IV. Виховання на цінностях сталого розвитку.
V. Інтеграція в європейську спільноту.

У результаті виконання програми планується забезпечення ефективного функціонування гнучкої, динамічної моделі системи освіти Донецької області на засадах сталого інноваційного розвитку; з урахуванням суспільних потреб жителів регіону, сучасних глобалізаційних тенденцій, розвитку науково-інформаційних технологій та досягнень у галузі педагогічних інновацій, європейських вимірів і стандартів; реалізації ефективної моделі громадсько-державного управління якістю освіти в регіоні на засадах децентралізації та системного моніторингу результатів; досягнення нової якості функціонування навчальних закладів усіх типів і форм власності за змістом освіти, формами і мовою її здобуття; безпечністю та сприятливістю умов навчально-виховного процесу для здоров'я учасників.

- Розбудова загальноосвітнього простору у навчальних закладах починається з початкової школи. Окресліть, будь ласка, які завдання стоять перед відділом освіти у цьому напрямку?

- Реформування початкової ланки відбудеться із введенням нового Державного стандарту, впровадження якого планується з вересня 2018 року. Але вже з цього навчального року ми будемо складати свою дорожню карту щодо підготовки до нововведень. Основним завданням міського відділу освіти та вчителів початкової школи буде досконале опрацювання концепції Нової української школи, в якій викладено положення реформування середньої освіти в Україні, державний стандарт загальної початкової освіти, осмислення його змісту та усвідомлення значущості його реалізації.

- Володимире Миколайовичу, які досягнення минулого навчального року були найвагомішими?

- Аналізуючи підсумки минулого навчального року, можемо засвідчити, що за активної підтримки міської ради, у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю нам вдалося не лише забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо модернізації багатьох освітніх ланок.

Для забезпечення потреби населення в якісних освітніх послугах у місті на кінець 2016-2017 навчального року мережа загальноосвітніх навчальних закладів налічувала 16 загальноосвітніх закладів і одну вечірню школу, де навчався 4441 учень, і задовольняла потреби жителів міста. У місті 100% забезпечено охоплення дітей шкільного віку навчанням. Для 43 школярів було організоване  індивідуальне навчання. Середня наповнюваність класів у 2016-2017 навчальному році становила 18 учнів на клас.

Атестати та свідоцтва про здобуття загальної освіти отримали 590 випускників. Через екстернатну форму навчання здобули повну загальну середню освіту 29 осіб.   Нагороджено золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" 5 учнів, срібною "За досягнення у навчанні" - також 5 учнів.

- При втіленні у життя соціальних ініціатив президента України особлива увага приділялась забезпеченню прав на освіту дітей з особливими потребами. Як над цим працював відділ освіти?

- У місті на обліку 11 дітей-інвалідів дошкільного віку та 102 дитини-інваліда шкільного віку. 93 дитини навчаються у школах міста. Усі заклади освіти облаштовані пандусами. Завданням освітян міста в цьому напрямку є втілення в практику інклюзивного та інтегрованого навчання з метою соціалізації дітей з особливими потребами.

Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, - дуже важлива ланка роботи педагогічної спільноти міста. Пільгові категорії дітей (у місті 3296 дітей) 100% охоплені шкільним та дошкільним навчанням, опікою державних та громадських установ. Учні загальноосвітньої школи-інтернату в повній мірі отримують соціальне забезпечення, передбачене законодавством.

Гаряче харчування було організоване в усіх 16 навчальних закладах. За бюджетні кошти харчувалися тільки діти пільгових категорій, а саме: 100 дітей учасників АТО, 151 дитина із малозабезпечених родин, 131 дитина - це сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Вартість харчування становила 13,60 грн., що на 3,60 грн. більше, ніж у минулому році. Решта учнів харчувалися за батьківські кошти.

- Наші діти дуже талановиті, але здібності слід розвивати. Про які результати роботи з обдарованими учнями Ви нам розкажете?

- До III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад направлено 76 заявок, що на 22,5% більше, ніж у минулому році. Запрошено 22 учні для участі у 11 олімпіадах. За результатами участі отримано 4 призових місця. Це Шикіта Анастасія, учениця НВК "Школа-ліцей", Діброва Вікторія, учениця ЗОШ №17, Ткачук Світлана, учениця ЗОШ №10, Мальнєва Дарина, учениця ЗОШ №9.

З метою підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності вчителів для учнів 2-11 класів були проведені різні за напрямком конкурси. Освітні установи міста протягом 2016-2017 н.р. взяли активну участь у 34 інтелектуальних конкурсах і турнірах різних рівнів.

На обласний етап конкурсу-захисту МАН направлено 16 робіт, 4 роботи посіли призові місця: І місце - Алієв Султан, НВК "Школа-ліцей", та Ткачук Світлана, ЗОШ №10; ІІ місце - Николаєнко Олександр, НВК "Школа-ліцей", та Трошина Владислава, ЗОШ №10.

До участі у Всеукраїнському етапі запрошені були Алієв Султан, НВК "Школа-ліцей", та Ткачук Світлана, ЗОШ №10, вони отримали дипломи учасників.

Уперше 54 учня зі шкіл: НВК "Школа-ліцей" - 26 учнів, "Школа-інтернат" - 13 учнів, ЗОШ №10 - 12 учнів, "Школа-сад" - 2 учня, ЗОШ №16 - 1 учень брали участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників "Кристали" імені Євгена Гладишевського. 

- Які найбільш актуальні виховні напрями роботи у сучасній школі, і як над цим працює міський відділ освіти?

- Серед виховних напрямів роботи у сучасній школі найбільш актуальним є національно-патріотичний як стрижневий, основоположний, що відповідає як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладає основу для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь.
Відповідно до стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, на основі обласної програми патріотичного виховання населення на 2017 рік міським відділом освіти розроблені заходи із патріотичного виховання учнівської молоді. В усіх загальноосвітніх навчальних закладах створено цілісні моделі виховних систем, спрямовані на вирішення проблем відродження системи національно-патріотичного виховання школярів, основними складовими яких є громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне виховання. Стало вже традицією святкування у всіх навчальних закладах освіти Дня вишиванки, Дня української писемності і мови, Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних сил України, Дня Соборності, Дня Незалежності, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Конституції України, Дня українського козацтва та інших.

Протягом 2016-2017 н.р. активізувалась музейна робота в школах міста (ЗОШ №№10,17, 20, НВК "Школа-ліцей"). Музей ЗОШ №20 "Пам'ять" підтвердив статус "зразкового музею бойової та трудової слави", у всіх музеях та музейних кімнатах створено постійно діючі виставки-експозиції, присвячені воїнам АТО та діяльності Української Народної армії, армії Західноукраїнської Народної Республіки. Робота Рухленко Єлізавети, учениці ЗОШ №20, присвячена діяльності шкільного етнографічного музею "Світлиця", отримала перемогу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів "Край, в якому я живу", та була направлена на Всеукраїнський етап.

У травні 2017 року на базі ЗОШ №20 було проведено перший (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"). Переможці, команда учнів ЗОШ №20, узяли участь у обласному етапі, де посіли призові місця у 4 конкурсах. Двоє учнів ЗОШ №20 узяли участь у Всеукраїнських змаганнях "Джура-Прикордонник" і привезли до міста перемогу.

- Важливою проблемою сьогодення є питання оздоровлення дітей. Як був організований відпочинок школярів улітку 2017 року?

- На виконання Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" улітку 2017 року функціонувало 4 пришкільних табори з денним перебуванням і харчуванням, де відпочивали 293 дитини, та 18 профільних таборів, діяльністю яких охоплено 495 дітей шкільного віку, що на 100 більше, ніж у минулому році. Також працювало 10 пришкільних майданчиків, організованим дозвіллям у яких охоплено 267 дітей, проводилися спортивно-оздоровчі збори для 79 вихованців ДЮСШ. Усього оздоровленням охоплено 1134 дитини.

- Володимире Миколайовичу, скажіть, будь ласка, яким було фінансування освітньої галузі?

- Незважаючи на непросту ситуацію в країні, у місті системно здійснюються заходи щодо захисту та фінансування освітньої галузі. Для забезпечення функціонування закладів освіти міста затверджено бюджет загального та спеціального фонду (бюджет розвитку) з урахуванням змін у сумі 106358,1 тис. грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями - 83274,4 тис. грн., на енергоносії - 16976,1 тис. грн., на харчування учнів - 5007,3 тис. грн., на інші видатки - 93089 тис. грн.

Своєчасно, у повному обсязі забезпечуються виплати заробітної плати працівникам освіти, здійснюються виплати на оздоровлення педагогічним працівникам, надбавки педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів у розмірі 5% та працівникам бібліотек - 10%.

- Як забезпечувалася матеріально-технічна база навчальних закладів?

- Для створення належних умов функціонування навчальних закладів та розвитку їхньої матеріально-технічної бази використовувалися всі можливості. За рахунок різних джерел фінансування у 2016-2017 навчальному році придбано обладнання на суму 560,8 тис. грн. Це шкільні меблі, двері, вікна, компьютерна техніка тощо. На проведення капітальних та поточних ремонтних робіт використано 1742,8 тис. грн.

- Стартує новий навчальний рік. Якою буде його структура?

- Структура нового навчального року буде традиційною. Навчальний рік розпочнеться святково 1 вересня.

Перший семестр - з 1 вересня 2017 року до 24 грудня 2017 року.
Осінні канікули - з 16 жовтня  2017 року до 22 жовтня 2017 року.
Зимові канікули - з 25 грудня 2017 року до 7 січня 2018 року.
Другий семестр - з 8 січня 2018 року до 31 травня 2018 року.
Весняні канікули - з 2 квітня 2018 року до 8 квітня 2018 року.
Літні канікули - з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2018 року.

- Володимире Миколайовичу, що б Ви хотіли побажати освітянам міста напередодні нового навчального року?

- Минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян міста щодо створення умов для забезпечення освітніх потреб мешканців міста, упровадження системи  стимулів, спрямованих на мотивацію особистості щодо навчання протягом життя, створення освітнього цифрового простору міста.

Проблем перед освітянською галуззю міста стоїть чимало, але я переконаний, що спільними зусиллями освіта міста буде набувати нових висот. Інакше не можна - наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої освіти. Переконаний, наші здобутки стануть запорукою визначних успіхів, набутий нами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію нових завдань розвитку освіти в місті.  Ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти високих стандартів української освіти. 

Напередодні нового навчального року хочу привітати усіх з початком нового навчального року. Нехай цей новий навчальний рік відкриє перед нами та нашими учнями нові горизонти, принесе задоволення від творчої праці. Бажаю всім учасникам навчально-виховного процесу міцного здоров'я, щастя, благополуччя, творчих здобутків, миру та злагоди в державі.

- Дякуємо за інтерв'ю.

Ошибка в тексте? Выделите и нажмите Ctrl+Enter!

Теги: реформы системы образования, Орешкин В Н, интервью, новый учебный год

Оставить комментарий

Комментарии

Всего комментариев: 0
avatar